Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

LODO

Lokalny pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych to wyznaczony przez Właściciela zasobu danych (kierownika jednostki organizacyjnej/kierownika administracji centralnej) pracownik, podejmujący działania mające na celu zwiększenie poziomu ochrony danych osobowych w jednostce organizacyjnej.

  • wspieranie IOD w nadzorowaniu zasad ochrony danych osobowych w danym obszarze merytorycznym;
  • zapewnienie przestrzegania przez pracowników jednostki organizacyjnej przepisów regulujących ochronę danych osobowych w obszarze przetwarzania danych osobowych;
  • prowadzenie ewidencji osób upoważnionych;
  • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania jednostki organizacyjnej;
  • prowadzenie wykazu obszarów przetwarzania danych osobowych;
  • prowadzenie rejestru udostępnionych danych;
  • współpraca z kierownikami projektów w zakresie przygotowania dokumentacji ochrony danych osobowych w projekcie;
  • bieżąca współpraca z IOD oraz zgłaszanie mu problemów wynikających z realizacji zadań w jednostce organizacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych.
Lp. Jednostka organizacyjna Imię i nazwisko Kontakt e-mail
1. Archiwum UW Barbara Krzyżanowska b.krzyzanowska@uw.edu.pl
2. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW) Ewa Zygmunt e.zygmunt@uw.edu.pl
3. Biuro Karier Ewa Górecka ewagorecka@uw.edu.pl
4. Biuro Spraw Pracowniczych Natalia Żera-Podstawka natalia.zera@adm.uw.edu.pl
5. Biuro Spraw Socjalnych Maria Dobrzyńska-Jaromin maria.dobrzynska-jaromin@adm.uw.edu.pl;
6. Biuro ds. Obsługi Kształcenia Sebastian Pawlak Sebastian.Pawlak@adm.uw.edu.pl
7. Biuro Współpracy z Zagranicą Ireneusz Grejcz ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl
8. Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego Marta Mierzejewska mmierzejewska@uw.edu.pl
9. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Magdalena Kordziałek m.kordzialek@uw.edu.pl
10. Centrum Europejskie Violetta Wojciechowska-Danilczuk v.danilczuk@uw.edu.pl
11. Centrum Kompetencji Cyfrowych Bartłomiej Michałowicz michalowicz@uw.edu.pl
12. Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Elżbieta Biernat e.t.biernat@uw.edu.pl
13. Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Adam Kotus akotus@chem.uw.edu.pl
14. Centrum Nowych Technologii Agnieszka Chacińska a.chacinska@cent.uw.edu.pl
15. Digital Economy Lab Joanna Mazur j.mazur@delab.uw.edu.pl
16. Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta Zajonca Agnieszka Maciągowska-Ataman a.m.maciagowska@uw.edu.pl
17. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Roman Bogacewicz r.bogacewicz@uw.edu.pl
18. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Robert Przybysz robert@al.uw.edu.pl
19. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Andrzej Twardowski Andrzej.Twardowski@fuw.edu.pl
20. Kwestura UW Marta Szulęcka marta.szulecka@adm.uw.edu.pl
21. Muzeum UW Monika Dunajko monika.dunajko@adm.uw.edu.pl
22. Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej
23. Ośrodek Badań nad Migracjami Katarzyna Kołodziejczyk ka.kolodziejczyk@uw.edu.pl
24. Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankońskich Ewa Liszewska e.liszewska@uw.edu.pl
25. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Maria Adynowska m.adynowska@uw.edu.pl
26. Szkoła Języków Obcych Antoni Franke aj.franke@uw.edu.pl
27. Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Łukasz Świątek swiatek@slcj.uw.edu.pl
28. Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Paweł Płatek pplatek@uott.uw.edu.pl
29. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Jacek Wójcik j.wojcik@uw.edu.pl
30. Uniwersytet Otwarty Anna Apanowicz anna.apanowicz@uo.uw.edu.pl
31. Wydawnictwa UW Anna Duracz-Nowak a.duracz@uw.edu.pl
32. Wydział „Artes Liberales” Jakub Miziołek jxm@al.uw.edu.pl
33. Wydział Biologii Magdalena Sobolewska-Bereza dyrektor.admin@biol.uw.edu.pl
34. Wydział Chemii Przemysław Osial posial@chem.uw.edu.pl
35. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Maria Razik m.razik@uw.edu.pl
36. Wydział Filozofii Piotr Goliński pw.golinski@uw.edu.pl
37. Wydział Fizyki Robert Budzyński Robert.Budzynski@fuw.edu.pl
38. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Kinga Rucińska kingar@uw.edu.pl
39. Wydział Geologii Adam Stępień adam.stepien@uw.edu.pl
40. Wydział Historii Monika Kwiecień monika.kwiecien@uw.edu.pl
41. Wydział Lingwistyki Stosowanej Aneta Rębała a.rebala@uw.edu.pl
42. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Leo Dragon dragon@mimuw.edu.pl
43. Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Jeruzalski tjeruzalski@wne.uw.edu.pl
44. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Maciej Dąbrowski maciej.dabrowski@uw.edu.pl
45. Wydział Neofilologii Ewa Janukowicz e.janukowicz@uw.edu.pl
46. Wydział Orientalistyczny Beata Kryśkiewicz b.kryskiewicz@adm.uw.edu.pl
47. Wydział Pedagogiczny Robert Orziński rorzinski@pedagog.uw.edu.pl
48. Wydział Polonistyki Monika Telinga m.telinga@uw.edu.pl
49. Wydział Prawa i Administracji Mateusz Klukowski m.klukowski@wpia.uw.edu.pl
50. Wydział Psychologii Maria Cywińska maria.cywinska@psych.uw.edu.pl
51. Wydział Socjologii Kamilla Nowak nowakk@is.uw.edu.pl
52. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Edyta Szałas emszalas@uw.edu.pl
53. Wydział Zarządzania Wiesława Szymanowska wszymanowska@wz.uw.edu.pl