Aktualności

PRACA ZDALNA – informacja

Szanowni Państwo,

w związku z zarządzeniem nr 50 Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego oraz zarządzeniem nr 57 Rektora UW z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 uprzejmie informuję, że Dział Organizacji Zasobów Informacyjnych (DOZI) pracuje w trybie pracy zdalnej.

Wszelką korespondencję uprzejmie proszę kierować mailowo na adres: iod@adm.uw.edu.pl

Dyżury Inspektora Ochrony Danych przewidziane są w dniach 18, 25 marca, 1, 8 kwietnia 2020 r. w godz. 8.00-12.00.

Poradniki:

Komunikaty dot. ochrony danych osobowych:

Informacje dot. naruszeń ochrony danych osobowych z wykorzystaniem epidemii COVID-19:

ODWOŁANE SZKOLENIA Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, o działaniach podjętych przez Dział Organizacji Zasobów Informacyjnych w związku zarządzeniem nr 50 Rektora UW z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego.

Do odwołania zawieszone zostają szkolenia stacjonarne z ochrony danych osobowych. Pracownicy, którzy zapisali się na przyszłe szkolenia stacjonarne powinni odbyć je w formie e-learnigowej na platformie: kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl. Pracownik może samodzielnie zapisać się na szkolenie, bez konieczności dodatkowego zapisywania przez IOD. Do udziału w szkoleniu niezbędne jest posiadanie konta CAS. Informacje nt. konta CAS są dostępne na stronie: https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiMojLoginCAS/

Z uwagi na z § 5 ust. 2 ww. zarządzenia, wszelka korespondencja do Działu Organizacji Zasobów Informacyjnych oraz Inspektora Ochrony Danych powinna być kierowana w formie mailowej.


Szkolenia z ochrony danych osobowych – nowe terminy (17.01.2020 r.)

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do zapisu na szkolenia stacjonarne z ochrony danych osobowych. Nowe terminy szkoleń zostały udostępnione w zakładce szkolenie.

Ponadto uprzejmie chciałbym poinformować, iż przygotowane zostało nowe szkolenie w wersji e-learningowej, które dostępne jest na stronie:

Do udziału w szkoleniu potrzebne jest jedynie aktywne konto CAS – nie ma już konieczności dodatkowego zapisywania uczestników przez IOD. Szkolenie na platformie dostępne jest w dwóch wersjach językowych w j. polskim oraz w j. angielskim.

Uwaga phishing!

Szanowni Państwo,

do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Warszawskiego docierają sygnały od osób, które otrzymują maile o temacie:

 • Zapytanie o wycenę (UNIWERSYTET WARSZAWSKI) UNI784/WA987;
 • Uniwersytet Warszawski Żądanie oferty cenowej.

Treść maila jest prośbą o przesłanie nieokreślonej oferty. Jest to atak phishingowy (metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia określonych informacji albo nakłonienia ofiary do określonych działań)!

Uprzejmie ostrzegam, by nie odpowiadać na otrzymaną wiadomość, nie klikać w linki zawarte w wiadomości oraz nie otwierać załączonych do wiadomości plików, co może skutkować naruszeniem bezpieczeństwa informacji i danych osobowych w Państwa podmiotach.

Nadawcy maila podszywają się pod Uniwersytet Warszawski wykorzystując wizerunek Uczelni oraz Jego Magnificencji Rektora. Treść maila również sugeruje, iż nie jest to wiadomość wysłana z Uniwersytetu Warszawskiego. Sprawcy posługują się adresami mailowymi: admin@uw.edu.pl, rektor1@adm.uw.edu.pl – nie są to adresy mailowe przynależące do domeny Uniwersytetu Warszawskiego.

Poniżej zamieszczam treść maila, wraz z informacją jakie elementy powinny wzbudzić Państwa czujność.

Jeżeli wiadomość e-mail wzbudza Państwa wątpliwość – należy przerwać czynność i natychmiast skontaktować się z działem IT, który udzieli stosownej pomocy.

Więcej na temat phishingu można przeczytać tutaj

Szkolenia z ochrony danych osobowych – nowe terminy (10.09.2019 r.)

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do zapisu na szkolenie z ochrony danych osobowych.
Najbliższy termin szkolenia to 03.10.2019 r. w godz. 9.00-10.30 w Pałacu Kazimierzowskim, p. I, sala 15.

Zapisy na szkolenie prowadzone są przez poniższe formularze:

03.10.2019 r. zapis na szkolenie
07.10.2019 r. zapis na szkolenie
16.10.2019 r. zapis na szkolenie
24.10.2019 r. zapis na szkolenie
28.10.2019 r. zapis na szkolenie
07.11.2019 r. zapis na szkolenie
14.11.2019 r. zapis na szkolenie
18.11.2019 r. zapis na szkolenie – szkolenie odwołane
25.11.2019 r. zapis na szkolenie
szkolenie odwołane

Informacja o phishingu

Szanowni Państwo,

w dniach 29 lipca i 7 sierpnia 2019 r. do nieokreślonej liczby odbiorców, których administratorem danych nie jest Uniwersytet Warszawski została wysyłana wiadomość o temacie: Wniosek o ofertę (Uniwersytet Warszawski) EUI894/BU463, gdzie jako nadawcę wiadomości wskazano adres: iod@adm.uw.edu.pl. Pragnę poinformować, iż przesłana wiadomość nie została wysyłana z domeny Uniwersytetu Warszawskiego i jest aktem tzw. phishingu (metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia określonych informacji albo nakłonienia ofiary do określonych działań) pod żadnym pozorem proszę nie odpowiadać, ani nie otwierać fałszywej wiadomości. Mail może zawierać plik, który spowoduje zainfekowanie komputera. Ponadto uprzejmie informuję, iż dane użytkowników, których sprawa dotyczy nie są przetwarzane przez Uniwersytet Warszawski.

Uwaga!

Otworzenie wiadomości i uruchomienie załączonego pliku lub hiperłącza może skutkować przejęciem przez cyberprzestępców kontroli nad Państwa urządzeniami, przesyłaniem do nich wpisywanych przez Państwa danych, wyświetlaniem fałszywych komunikatów, mających na celu wyłudzenie i kradzież Państwa poufnych danych.

Jak się chronić?

Powyższa sprawa została zgłoszona do CERT w celu analizy i podjęcia dalszych działań zapobiegawczych. Jeżeli otrzymali Państwo wskazaną wyżej wiadomość może to oznaczać, iż Państwa serwer pocztowy został błędnie skonfigurowany i nie zawiera Sender Policy Framework (SPF), który zabezpiecza przed przyjmowaniem poczty z niedozwolonych źródeł. Rekomenduję zmianę hasła logowania do poczty elektronicznej (przy użyciu innego urządzenia) oraz wykonanie skanowania systemem antywirusowym stacji roboczych użytkowników, którzy otrzymali wiadomość, a także sprawdzenie ustawień serwera poczty elektronicznej oraz zgłoszenie ew. nieprawidłowości w działaniu do działu IT.

Pamiętaj!

Jeżeli wiadomość e-mail wzbudzi Państwa wątpliwość – należy przerwać czynność i natychmiast skontaktować się z działem IT, który udzieli stosownej pomocy.

Odwołane szkolenie z ochrony danych osobowych w dniu 15.07.2019 r.

Szanowni Państwo,

szkolenie w dniu 15 lipca 2019 r. z ochrony danych osobowych zostało odwołane z powodu choroby prowadzącego.

Ustawa o dokumentach publicznych (03.07.2019 r.)

Szanowni Państwo,

12 lipca 2019 r. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, która wprowadza zakaz wytwarzania lub przechowywania replik dokumentów publicznych (art. 58). Dokumentami publicznymi w rozumieniu niniejszej ustawy są m.in. dowód osobisty, dokumenty paszportowe, dokumenty wydawane cudzoziemcowi, Karta Polaka, prawo jazdy, legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Pełen zakres dokumentów publicznych określa art. 5 ww. ustawy.

Repliką dokumentu publicznego w rozumieniu ustawy jest odwzorowanie lub kopia wielkości od 75% do 120% oryginału o cechach autentyczności dokumentu publicznego lub blankietu dokumentu publicznego, z wyłączeniem kserokopii lub wydruku komputerowego dokumentu publicznego wykonanych do celów urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych na podstawie odrębnych przepisów lub na użytek osoby, dla której dokument publiczny został wydany.

Oznacza to konieczność istnienia wyraźnej podstawy prawnej do przechowywania kserokopii, bądź skanów (replik dokumentów) dokumentów tożsamości. Brak takiej podstawy powoduje, iż należy usunąć wszystkie kopie które są w posiadaniu jednostek organizacyjnych. W praktyce oznacza to konieczność usunięcia kopii dokumentów potwierdzających tożsamość z akt studenckich, doktoranckich, słuchaczy studiów podyplomowych.

Dodatkowo pragnę przypomnieć, iż Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów nie przewiduje możliwości wykonywania kserokopii dokumentów tożsamości.

Za kopiowanie dokumentów publicznych bez wyraźnej podstawy do takiego działania grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.

Pełny tekst ustawy znajduje się tutaj.

Szkolenia z ochrony danych osobowych – nowe terminy (12.06.2019 r.)

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do zapisu na szkolenie z ochrony danych osobowych.
Najbliższy termin szkolenia to 01.07.2019 r. w godz. 9.00-10.30 w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej, p. I, sala 111.

Zapisy na szkolenie prowadzone są przez poniższe formularze:

01.07.2019 r. zapis na szkolenie
08.07.2019 r. zapis na szkolenie
15.07.2019 r. zapis na szkolenie
22.07.2019 r. zapis na szkolenie
29.07.2019 r. zapis na szkolenie

Przypominam także o możliwości skorzystania ze szkolenia w wersji e-learningowej na stronie: https://kampus.come.uw.edu.plinstrukcja zapisu

Naruszenia ochrony danych osobowych – poradnik (04.06.2019 r.)

Szanowni Państwo,

Urząd Ochrony Danych Osobowych w dniu 30 maja 2019 r. opublikował poradnik dotyczący obowiązków administratorów związanych z naruszeniami ochrony danych osobowych.
Uprzejmie zapraszam do zapoznania. Poradnik znajduje się tutaj.

Szkolenia z ochrony danych osobowych – nowe terminy

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do zapisu na szkolenie z ochrony danych osobowych.
Najbliższy termin szkolenia to 18.02.2019 r. w godz. 9.00-10.30 w Pałacu Kazimierzowskim w sali nr 15

Zapisy na szkolenie prowadzone są przez poniższe formularze:

18.02.2019 r. zapis na szkolenie
25.02.2019 r. zapis na szkolenie

04.03.2019 r. zapis na szkolenie
11.03.2019 r. zapis na szkolenie
18.03.2019 r. zapis na szkolenie
25.03.2019 r. zapis na szkolenie

Przypominam także o możliwości skorzystania ze szkolenia w wersji e-learningowej na stronie: https://kampus.come.uw.edu.plinstrukcja zapisu

Nowe wzory klauzul informacyjnych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (28.11.2018 r.)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w zakładce do pobrania zostały umieszczone nowe wzory klauzul informacyjnych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Plik obejmuje następujące wzory klauzul:

 • rekrutacja do pracy;
 • zatrudnienie;
 • umowy – zlecenia, dzieło oraz z kontrahentami;
 • rekrutacja na studia;
 • studia;
 • badania naukowe;
 • konkursy i konferencje;
 • newsletter;
 • wolontariat;
 • monitoring wizyjny.

Aby uzyskać hasło do zakładki należy napisać maila na adres: iod@adm.uw.edu.pl

Nowe zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim (17.05.2018 r.)

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do zapisu na szkolenie z ochrony danych osobowych.
Najbliższy termin szkolenia to 14.11.2018 r. w godz. 9.00-10.30 w Pałacu Kazimierzowskim w sali nr 7 im. J. Brudzińskiego.

Zapisy na szkolenie prowadzone są przez poniższe formularze:

14.11.2018 r. zapis na szkolenie
19.11.2018 r. zapis na szkolenie
30.11.2018 r. zapis na szkolenie
03.12.2018 r. zapis na szkolenie
11.12.2018 r.
zapis na szkolenie

Przypominam także o możliwości skorzystania ze szkolenia w wersji e-learningowej na stronie: https://kampus.come.uw.edu.plinstrukcja zapisu

Nowe zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim (17.05.2018 r.)

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 roku rozpocznie się okres stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (w skrócie RODO). W tym samym dniu na Uniwersytecie Warszawskim zacznie obowiązywać Zarządzenie nr 51 Rektora UW z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim.

 • Treść zarządzenia dostępna jest w Monitorze UW.
 • Załączniki do zarządzenia dostępne są na niniejszej stronie w zakładce do pobrania. W celu uzyskania hasła dostępu do zakładki proszę o kontakt na adres mailowy: abi@uw.edu.pl lub iod@adm.uw.edu.pl.

Zapraszam także do korzystania z materiałów informacyjnych:

Szkolenie z ochrony danych osobowych (11.05.2018 r.)

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do zapisu na szkolenie z ochrony danych osobowych.
Najbliższy termin szkolenia to 28.05.2018 r. w godz. 9.00-10.30 w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej w sali 216.

Zapisy na szkolenie prowadzone są przez formularz umieszczony na stronie: http://odo.uw.edu.pl/zapisy-na-szkolenie/

Kolejne przewidywane terminy szkoleń:
04.06.2018 r. zapis na szkolenie
11.06.2018 r. zapis na szkolenie
18.06.2018 r. zapis na szkolenie
25.06.2018 r. zapis na szkolenie

Uprzejmie proszę także o ustalanie indywidualnych terminów szkoleń z ochrony danych osobowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.
Przypominam także o możliwości skorzystania ze szkolenia w wersji e-learningowej na stronie: https://kampus.come.uw.edu.plinstrukcja zapisu

Komunikat (29.03.2018 r.)

W związku z powtarzającymi się incydentami udostępniania na stronach jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego informacji zawierających dane osobowe studentów uprzejmie przypominam, iż udostępnianie danych osobowych bez wskazania podstawy prawnej wynikającej z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest zabronione.

Przypominam, że nieuprawnione upublicznienie danych osobowych podlega przepisom karnym ustawy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 169 ust. 16 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2201) jawne są jedynie wyniki postępowania rekrutacyjnego na studia. Udostępnienie danych w innych przypadkach wymaga szczególnej ostrożności i zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych członków społeczności akademickiej.

Obowiązki informacyjne – konkursy i konferencje (08.02.2018 r.)

W związku z organizowaniem przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego licznych konkursów oraz konferencji, uprzejmie przypominam o spełnieniu tzw. obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych (art. 24 – ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz art. 13 – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

W regulaminach konkursów i konferencji należy uwzględnić informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, ten sam obowiązek dotyczy formularzy za pomocą których zbierają Państwo dane osób, które chcą wziąć udział w wydarzeniu.

Przykładowa klauzula informacyjna zgodna z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (do stosowania gdy wydarzenie będzie miało miejsce przed dniem 25 maja 2018 r.)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu (np. organizacji i przeprowadzenia konkursu);
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (gdy ma to zastosowanie, w przypadku przekazywania danych innym podmiotom należy wskazać ten podmiot);
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich usunięcia i poprawiania.
 5. Zebrane dane osobowe zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.

Przykładowa klauzula informacyjna zgodna z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (do stosowania od dnia 25 maja 2018 r.)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu (np. organizacji i przeprowadzenia konkursu);
 4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa (gdy dane będą przekazywane innym podmiotom należy wskazać te podmioty);
 7. Dane przechowywane będą przez okres …………………………….. (należy wskazać konkretny termin lub spróbować określić czas przetwarzania);
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;  

W przypadku obowiązków informacyjnych ważne jest poinformowanie uczestników, iż (gdy ma to zastosowanie) zbierane dane będą przetwarzane do celów marketingowych, przy czym należy jasno określić cel marketingowy. W przypadku chęci skorzystania z formularzy Google należy skontaktować się z ABI w celu ustalenia treści klauzuli informacyjnej.

Obligatoryjnie w formularzu za pomocą, którego zbierane są dane osobowe należy umieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda może być wyrażona w formie pisemnej lub elektronicznej (np. checkbox). Wraz z obowiązkiem stosowania (25 maja 2018 r.) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, pojawia się także obowiązek zbierania odrębnej zgody na każdy cel przetwarzania danych.

Przykładowa klauzula zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach …………………………………. (np. organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu). Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

Szerzej o obowiązkach informacyjnych można przeczytać tutaj:

Uprzejmie przypominam, iż do przetwarzania danych osobowych zbieranych w ramach organizacji konkursu czy konferencji mogą być dopuszczone osoby, które posiadają ważne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

W razie wątpliwości proszę uprzejmie o kontakt pod adresem: abi@uw.edu.pl w temacie maila proszę podać: obowiązek informacyjny.

Projekt zarządzenia regulującego ochronę danych osobowych na UW (24.01.2018 r.)

W dniu 24 stycznia 2018 r. został rozesłany do wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego projekt nowego zarządzenia regulującego ochronę danych osobowych na UW.

Uprzejmie proszę o zapoznanie i zgłoszenie ewentualnych uwag do dnia 20 lutego 2018 r. na adres e-mail: abi@uw.edu.pl.

Uprzejmie informuję, iż brak zgłoszenia uwag w ww. terminie zostanie potraktowany jako akceptacja projektu.

Uruchomienie nowej strony ochrony danych osobowych UW (03.01.2018 r.)

Miło mi poinformować, iż została uruchomiona nowa strona dotycząca ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Niniejsza strona ma na celu pomóc członkom społeczności akademickiej w świadomym uczestniczeniu w procesie przetwarzania danych osobowych oraz we wdrożeniu nowych przepisów o ochronie danych osobowych w naszej Uczelni (sic!).

Uprzejmie informuję, iż został przygotowany projekt nowej dokumentacji ochrony danych osobowych, która w znacznym stopniu różni się od dotychczas obowiązującej, a której wdrożenie w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu jest niezbędne do prawidłowego realizowania zadań i obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – RODO. Projekt zostanie przesłany do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag, a następnie zostanie przekazany do podpisu przez JM Rektora. Ze względu na to, iż dokumentacja ochrony danych osobowych ma charakter wewnętrzny i nie podlega upublicznieniu dostęp do wybranych materiałów, w szczególności załączników (w tym: instrukcji, procedur, formularzy, wzorów dokumentów) w sprawie ochrony danych osobowych jest chroniony hasłem, które można uzyskać od Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

W zakładce „do pobrania” zostały umieszczone wzory formularzy stosowanych na Uniwersytecie Warszawskim, a także przykłady klauzul, które należy stosować przy przetwarzaniu danych osobowych. W celu usprawnienia procesów przetwarzania danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim w niniejszej zakładce umieszczane są także wytyczne, które mogą być pomocne we wdrożeniu nowych obowiązków w jednostkach organizacyjnych i realizacji ich zadań

Zakładka „zgłaszanie naruszeń” pozwala na szybkie reagowanie i kontakt z ABI w przypadku incydentu naruszenia ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim.

W szczególności polecam zapoznanie się z zakładką „RODO”, w tym miejscu zostały zebrane wszelkie istotne informacje dotyczące reformy ochrony danych osobowych.

Uprzejmie zapraszam do korzystania z serwisu.